Søknader

Søknader behandles 2 ganger i året.
Søknadsfristene er henholdsvis 1. mars og 1. september.
Søknadene behandles umiddelbart etter søknadsfrist og alle søkere blir tilskrevet.

Send til

Søknad sendes til e-postadresse:
Larlingefondet@bymisjon.no

Spørsmål

Spørsmål rettes til:
Stiftelsen Kirkens Bymisjon
Tollbugata 3
0152 Oslo
Telefon: 22 36 55 00

Et samarbeid mellom Oslo Håndverks- og Industriforening og Stiftelsen Kirkens Bymisjon
Tollbugata 3, 0152 Oslo
Telefon: 22 36 55 00