Hvem kan søke?

Lærlinger knyttet til de fagene som er listet opp her kan søke.

Lærlingerfondet tildeles lærlinger med offentlig godkjent lærlingkontrakt og som bor på hybel/kollektiv/internat/leie-leilighet etc.

Det er utarbeidet eget søknadskjema som må fylles ut, samt at dokumentasjon må følge med. Dersom søknaden leveres uten dokumentasjon blir den ikke behandlet.

Opplæringskontor

kan søke om tilskudd til produksjon av informasjonsmateriale, kursing, etterutdanning og studiereiser for lærlinger.

Behandlingstid

Søknadene behandles umiddelbart etter utløp av søknadsfristene.

Hvor sendes søknaden?

Du sender søknad med dokumentasjon til:

e-postadresse: Larlingefondet@bymisjon.no

Ved spørsmål ta kontakt med vår saksbehandler på e-post: Larlingefondet@bymisjon.no.

 

Søknader

Søknader behandles 2 ganger i året.
Søknadsfristene er henholdsvis 1. mars og 1. september.
Søknadene behandles umiddelbart etter søknadsfrist og alle søkere blir tilskrevet.

Send til

Søknad sendes til e-postadresse:
Larlingefondet@bymisjon.no

Spørsmål

Spørsmål rettes til:
Stiftelsen Kirkens Bymisjon
Tollbugata 3
0152 Oslo
Telefon: 22 36 55 00

 
Et samarbeid mellom Oslo Håndverks- og Industriforening og Stiftelsen Kirkens Bymisjon
Tollbugata 3, 0152 Oslo
Telefon: 22 36 55 00