Tilskudd og støtte

Hva kan man få?

Det kan gis inntil 2000,- per måned i inntil 12 måneder.

Et av kriteriene for å få tildelt støtte, er at nettolønn (lønn etter skatt) per måned ikke overstiger kr. 8.000,-.

Hvordan blir legatmidlene utbetalt?

Av praktiske grunner knyttes støtten til lønnsslipper fra lærlingens bedrift.
Utbetaling av innvilget støtte gjøres kvartalsvis. Forutsetningen for utbetaling er at kopi av alle lønnsslipper for disse månedene er sendt inn til Lærlingefondet.

Hva om du avslutter din lærlingekontrakt?

Dersom din lærlingekontrakt avsluttes,  må du gi oss beskjed umiddelbart. Støtten vil da opphøre.

Søknader

Søknader behandles 2 ganger i året.
Søknadsfristene er henholdsvis 1. mars og 1. september.
Søknadene behandles umiddelbart etter søknadsfrist og alle søkere blir tilskrevet.

Send til

Søknad sendes til e-postadresse:
Larlingefondet@bymisjon.no

Spørsmål

Spørsmål rettes til:
Stiftelsen Kirkens Bymisjon
Tollbugata 3
0152 Oslo
Telefon: 22 36 55 00

Et samarbeid mellom Oslo Håndverks- og Industriforening og Stiftelsen Kirkens Bymisjon
Tollbugata 3, 0152 Oslo
Telefon: 22 36 55 00